Annak érdekében, hogy megkönnyítsük látogatóinknak a webáruház használatát, oldalunk cookie-kat használ. Weboldalunk böngészésével Ön beleegyezik, hogy számítógépén / mobil eszközén cookie-kat tároljunk. A cookie-khoz tartozó beállításokat a böngészőben lehet módosítani.

Üzleti feltételek
Általános szerződési feltételek
 
 
 
A Csokizóna - www.csokizona.hu - webáruház böngészésével és használatával Ön kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a honlap használatára és szolgáltatásaira vonatkozó szerződési feltételeket, adatkezelési elveket és annak minden pontjával egyetért!

 

A Csokizóna - www.csokizona.hu - webáruház üzemeltetője:

 

Név: GERI INTERSOL Kft.

Székhely: 1089 Budapest, Baross u. 135. 5. em. 11.

Cégjegyzékszám: 0109197309

Cégbíróság vagy nyilvántartásba vevő hatóság megnevezése: Fővárosi Cégbíróság

Adószám: 25058440-2-42

Bank: UniCredit Bank: 10918001-00000074-82950007 Kérjük, csak visszaigazolás után utaljon ide!

E-mail: info@csokizona.hu

 

Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket.

 

Az Általános Szerződési Feltételekkel kapcsolatos észrevételeit az info@csokizona.hu címen írásban jelezheti. A webáruházban nyújtott szolgáltatásaink igénybevételére csak az ÁSZF elfogadását követően van mód.

Az ÁSZF elfogadásával Ön a rögzítésre került szerződési feltételeket magára nézve kötelező erejűnek ismeri el, így kérjük, hogy esetleges kérdéseit, észrevételeit a szerződési kikötések elfogadását megelőzően jelezze felénk.

Kínálatunkban különlegesen finom és kiemelkedő minőségű tej- és étcsokoládékat talál. A honlap termékeinél megjelenített képek csak illusztrációk a valóságtól eltérhetnek.

 

  • Távollevők között létrejövő szerződés

 

A szerződés tárgya a GERI INTERSOL Kft. internetes áruházában található és megvásárolható valamennyi árucikk.

 

Az árucikkek tulajdonságait, részletes jellemzőit, különös tekintettel a termék vételárára az árucikkhez tartozó konkrét hivatkozási oldalra kattintva ismerheti meg.

 

A megrendelés elküldésével és annak a GERI Intersol Kft. email által történő visszaigazolásával a 45/2014. (II.26) Kormányrendelet alapján a fogyasztó és a vállalkozás között szerződés jön létre a GERI Intersol Kft. 1089 Budapest, Baross u. 135. 5. em. 11., (adószám: 25058440-2-42, bankszámlaszám: 10918001-00000074-82950007) mint Szolgáltató, valamint a Megrendelő, mint Vevő között az alábbi feltételek szerint.

 

A Szolgáltató köteles posta vagy futárszolgálat útján a Vevő által kiválasztott termék (ek)et a Vevő által a rendelés folyamán megadott szállítási címre eljuttatni, illetve amennyiben a Vevő ezen igényét a megrendelés során jelezte a személyes átvétel lehetőségét biztosítani.

 

Amennyiben a megrendelés teljesítése bármilyen okból akadályba ütközik, úgy a Szolgáltató köteles haladéktalanul e-mail vagy telefon útján felvenni a kapcsolatot Vevővel a továbbiak egyeztetése érdekében.

 

Vevő köteles az általa feladott Megrendelőlapon megjelölt és a Szolgáltató által a megadott címre kiszállított termékeket átvenni, a Szolgáltató által küldött visszaigazoláson feltüntetett vételárat készpénzben a kézbesítő részére kifizetni.

 

  • Elállási jog gyakorlása

 

A Ptk. (2013. évi V. törvény) 8:1. § 3. pontja szerint fogyasztó nem más, mint a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy. Azaz jogi személyeket, cégeket nem illet meg az elállási jog.

A Vevő (fogyasztó) a szerződéstől 14, azaz tizennégy napon belül indokolás nélkül elállhat.

 

A fogyasztó elállási jogát

a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén

aa) a terméknek,

ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,

ac) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

ad) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától;

b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

 

A fogyasztó elállási jogát

a) a 45/2014. Kormányrendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával; vagy

b) az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja.

 

Az elállásra vonatkozó határidőt megtartottnak kell tekinteni, ha a Vevő a határidő utolsó napján nyilatkozatát postára adja.

 

Ha a Vevő eláll a távollevők között kötött szerződéstől, a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.

 

A Szolgáltató a Vevőnek visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Vevő kifejezett beleegyezése alapján a vállalkozás a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Vevőt ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

 

Amennyiben a Vevő kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a vállalkozás nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. Szolgáltató mindaddig visszatarthatja az összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

 

Ha a Vevő eláll a távollevők között kötött szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

 

A Vevő kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a Szolgáltató vállalta e költség viselését.

 

Kivételek az elállási jog gyakorlása alól

 

A Vevő nem gyakorolhatja elállási jogát

a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállásra nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;

m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállásra való jogát.

 

Fentiek értelmében Vevő nem gyakorolhatja elállási jogát, amennyiben a terméket Szállító kifejezetten a Vevő utasításainak megfelelően, egyedi rendelés alapján állította össze.

 

Abban az esetben azonban, ha a Vevő a Szolgáltató által már előkészített termékek közül választja ki a terméket, úgy Vevő jogosult a fent már részletezettek szerint 14, azaz tizennégy napon belül elállási jogát gyakorolni.

 

Ha a Szolgáltató által előre elkészített csokoládé ragasztócsíkkal ellátott nylon csomagolását a Vevő felbontotta, úgy tekintettel arra, hogy a termék további felhasználása, vagy értékesítése a termék természeténél fogva nem lehetséges a Vevő elállási jogát nem gyakorolhatja.

 

Az esetleges vásárlói panaszok, vagy a Vevő által gyakorolt elállási jog alkalmával a termék és csomagolásának hiánytalanságát és sérülésmentességét a Szolgáltató minden esetben megvizsgálja.

 

A Vevő köteles a csomag visszaküldésével kapcsolatos költségeket megfizetni, a Szolgáltatónak nem áll módjában utánvétes csomagot átvenni.

 

A csomag Szolgáltatóhoz történő beérkezését követően, videó kamerával rögzítésre kerül a csomag kibontása, illetve a visszaküldött termék megvizsgálása. A megvásárolt, hiánytalanul és sérülésmentesen visszajuttatott, ugyanakkor nem a Vevő egyedi rendelése alapján összeállításra került termék vételárát az elállást követő legkésőbb 14 napon belül Szolgáltató megtéríti Vevő részére.

 

 

  • Fogyasztói kifogások kezelése

 

A Vevő kifogásaival, panaszaival az alábbi felügyeleti szervekhez fordulhat:

 

Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Jegyzője

1082 Budapest, Baross u. 63-67.

Tel.: 06-1-459-2100

Budapest Főváros Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség

1052 Budapest, Városház u. 7.

Budapesti Békéltető Testület

1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság

1135 Budapest, Lehel u. 43-47.

 

 

  • Termékszavatosság

 

 

Szolgáltató által Vevőnek (fogyasztónak) eladott ingó dolog (ezen alcím alkalmazásában: termék) hibája esetén a Vevő követelheti a Szolgáltatótól, hogy a terméket cserélje ki. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a vállalkozás által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a Szolgáltató által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

A Szolgáltató mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy

a) a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében forgalmazta;

b) a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy

c) a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

 

Csere esetén a kicserélt termékre vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a Szolgáltatót terheli.

 

A Vevő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Szolgáltatóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Vevő felelős.

 

A Szolgáltatót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított a csomagoláson jelzett szavatossági ideig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.

 

A termékszavatossági jogokat a termék tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a Szolgáltatóval szemben.

 

 

  • Adatkezelés

 

Szolgáltató kijelenti, hogy a Vevő által a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott adatok a információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény, továbbá az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa 1995. október 24. - 95/46/EK irányelve; az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény; a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név - és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény; az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény rendelkezéseinek megfelelően jár el.

 

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

 

A Vevő a vásárlás során hozzájárul személyes adatai (természetes személy esetén: neve, szállítási címe; telefonos és elektronikus elérhetősége; gazdasági társaságok, vállalkozások esetén: elnevezés, székhely, cégjegyzékszáma; adószám, statisztikai számjel) kezeléséhez.

 

A Csokizóna webáruház használata során a GERI Intersol kft. részére rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja ki további fél számára, kivéve abban az esetben, amennyiben az alvállalkozója (Pl: Posta vagy futárszolgáltat, a megrendelés kézbesítéséhez) részére történik.

 

A kiszállítást teljesítő futárszolgálat a szerződésben nyilatkozik az adatok bizalmas kezeléséről.

 

Amennyiben Ön bármely személyes adatát megadja a GERI Intersol Kft-nek, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a GERI Intersol Kft. – az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig - nyilvántartsa és kezelje.

 

A GERI Intersol Kft. az Ön által megadott adatokat és információkat kizárólag az alábbi célokra használhatja fel:

  • esetleges vevői reklamációk intézése,

  • megrendelések intézése.

 

 

  • Szavatosság:

 

A szavatossági igények érvényesítése során a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet rendelkezései az irányadók.

 

 

  • A Csokizóna webáruházában történő böngészés

 

A Csokizóna weboldalán regisztráció nélkül böngészhet, megismerkedhet különleges termékeinkkel és árainkkal. A termékek mellett feltüntetett árak bruttó árak, azaz az ÁFÁ-t tartalmazzák és magyar forintban értendők. Szolgáltató csak és kizárólag online megrendelés esetén garantálja, hogy a termékek mellett szereplő vételárak nem változnak meg a megrendelés leadása és a termék kézhezvétele közötti időszakban, tehát a Vevő azt az árat fizeti, amelyet megrendeléskor lát az oldalon. Minden megrendelést a megrendelést követő 48 órán belül visszaigazolunk.

 

A megrendeléstől számítottan a termékek kézhezvétele maximum 5-7 munkanapon belül várható.

 

A rendelés elfogadása

A rendelés beérkezéséről és elfogadásáról e-mailben tájékoztatjuk. Ha bármilyen probléma merül fel a megrendelt termékekkel kapcsolatban a megadott telefonszámon fogjuk Önt keresni.

 

A termékek szállítási módja

 

Az MPL, Foxpost érvényes díjszabásának megfelelően.

 

A számlát a csomag tartalmazza. Kérjük a csomagot kézbesítéskor a futár előtt szíveskedjék megvizsgálni, és esetlegesen a termékeken észlelt sérülés esetén kérje jegyzőkönyv felvételét és ne vegye át a csomagot. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni!

 

Házhozszállítási költség

A megrendelt áruk értékétől függően a következő szállítási költségeket számítjuk fel:

 

Túlsúlyos csomag

Amennyiben 30 kg feletti összsúlyú csomagot rendel, azt több dobozba tudjuk csomagolni, egy csomag tartalma nem lehet ennél a tömegnél magasabb.

 

Személyes áruátvétel

Lehetősége van a megrendelt terméket személyesen is átvenni. Amennyiben ezzel a lehetőséggel szeretne élni, azt jelezze felénk a megrendelése során.

 

Szállítási határidők

Legtöbb termékünk állandóan van készleten. A rendelést követően a termék kézhezvétele maximum 5-7 munkanapon belül várható. Amennyiben ez bármilyen oknál fogva nem megoldható, felvesszük Önnel a kapcsolatot a megadott telefonszámon vagy e-mail címen és tájékoztatjuk a lehetőségekről.

 

Fizetési mód

A Csokizóna webáruházában történt rendelés esetén a fizetés történhet:

személyesen készpénzzel, utánvéttel vagy előzetes banki átutalással.

 

Utánvét esetén a rendelés teljes összegét a futárnak kell kifizetnie, aki ennek fejében átadja önnek a megrendelt csomagot.

A reklamáció menete

Amennyiben a vásárlás során bármilyen panasza merül fel, azt kérjük jelezze e-mailben az info@csokizona.hu címen. A reklamációkat minden esetben kivizsgáljuk és a bejelentést követő 8 napon belül választ adunk. Indokolt esetben a terméket cseréljük. Ha ezen az úton nem sikerül panaszát rendezni, forduljon a fent említett felügyeleti szerveinkhez.

Létrehozva: www.eshop-gyorsan.hu

MDliNGFhZD